laat ons u bellen

Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Aansprakelijkheid en schadevergoeding gaan altijd samen:
  • Juridisch bestaat de enige reden om iemand aansprakelijk te stellen uit het willen krijgen van schadevergoeding.
  • Als u een schadevergoeding eist, krijgt u deze pas toegewezen als er iemand aansprakelijk is voor uw schade.

Aansprakelijkheid
Een (rechts)persoon kan aansprakelijk zijn als een overeenkomst niet wordt nagekomen, wordt ontbonden of op het laatste moment toch niet wordt aangegaan.
Verder kan aansprakelijkheid bijvoorbeeld ontstaan op basis van een arbeidsovereenkomst (denk aan een arbeidsongeval of bedrijfsongeval) of op grond van een onrechtmatige daad. Bij een onrechtmatige daad kunt u denken aan een misdrijf of overtreding, bijvoorbeeld een mishandeling waarbij u letsel oploopt of een strafbaar feit als diefstal of vernieling (zonder letselschade). Ook een auto-ongeval of andere aanrijding is een onrechtmatige daad.

Schadevergoeding
Zodra de aansprakelijkheid vaststaat, moet de aansprakelijke partij schadevergoeding betalen.
Over de schadevergoeding valt heel wat te twisten. Zo moet een oorzaak-gevolg-relatie met de grondslag voor aansprakelijkheid vaststaan (het zogenaamde causaal verband) en moet degene die schade lijdt zelf schadebeperkend optreden (om te voorkomen dat de schade onnodig groter wordt). Verder is in overeenkomsten de schadevergoeding soms beperkt of helemaal uitgesloten.

Rechtsbijstand
Vaak is de aansprakelijkheid niet gegeven en gaat ook het vaststellen van de schade niet zonder slag of stoot.
Daarnaast geldt ook hier dat voorkomen vaak beter is dan genezen: schade kan in overeenkomsten worden uitgesloten, of er kan juist een boete worden toegevoegd als iemand schade veroorzaakt, wat het een stuk makkelijker maakt als er onverhoopt toch schade geleden wordt.

Onze advocaten in aansprakelijkheidsrecht hebben veel ervaring met het opstellen van overeenkomsten en met het vaststellen van de schadevergoedingsplicht en kunnen daarom - letterlijk en figuurlijk - de schade beperken.
Neemt u vrijblijvend contact met ons op om te ontdekken wat wij voor u kunnen betekenen.