laat ons u bellen

Schadeposten

Onze advocaten kunnen u precies uitleggen welke schade u van de aansprakelijke partij kunt vorderen. Hier vindt u alvast een korte uitleg.De letselschadeadvocaten van Smit & De Hart Advocaten merken dat cliënten die letselschade hebben opgelopen vaak veel schade die ze hebben geleden of nog zullen lijden over het hoofd zien.
Onze advocaten zullen daarom samen met u een schadestaat voor u opstellen, waar al uw schadeposten op staan.

Op die schadestaat zal meestal materiële schade staan, zoals kapotte kleren of een beschadigde auto, maar ook de extra kosten van vervangend vervoer of tijdelijke hulp voor het huishouden. Ook als u minder inkomen heeft doordat u een ongeluk heeft gehad of bent mishandeld, is dat schade.
Er kan ook immateriële schade op staan. Immateriële schade kan bijvoorbeeld bestaan uit het ongemak of de pijn die u heeft ervaren of uit psychisch leed dat u lijdt. Denkt u ook aan gederfde levensvreugde. Dat gemis, het ongemak, de pijn of het leed kunnen natuurlijk niet ongedaan gemaakt worden; helaas is de enige manier waarop u nog een beetje gecompenseerd kunt worden financieel. Een letselschadeadvocaat heeft ervaring met het begroten van immateriële schade, ofwel smartengeld, en kan u hier uitleg over geven. 

Vaak blijkt u meer schade te lijden dan u zelf denkt. Omdat bij Smit & De Hart Advocaten in Vught en Wijk en Aalburg advocaten werken die gespecialiseerd zijn in letselschade en dus precies weten waaraan u moet denken, kunnen zij ervoor zorgen dat u niets vergeet.

Ter indicatie kunt u vast denken aan de volgende opsomming van mogelijke schadeposten:
- Smartengeld;
- Extra kosten in verband met ziekenhuisopname;
- Kosten van medische bijstand, medische hulpmiddelen en medicijnen;
- Kosten van expertises;
- Verlies van (huidig en/of toekomstig) inkomen;
- Reiskosten;
- Beschadiging van uw eigendommen;
- Hulp in en rond het huis;
- Kosten van behulpzame familieleden en vrienden;
- Kosten van al geboekte vakanties of al gekochte toegangskaarten;
- Meerkosten van noodzakelijkerwijs duurdere vormen van vrijetijdsbesteding;
- Hogere energie-, telefoon- en portikosten gedurende noodgedwongen verblijf thuis;
- Aangepaste kleding;
- Aanpassingen in de woning;
- Wettelijke rente.
Niet iedere schadepost komt altijd voor vergoeding in aanmerking, en niet alle schade wordt altijd volledig vergoed. Uiteraard kunnen wij er samen met u voor zorgen dat u zo volledig mogelijk gecompenseerd wordt.
De discussie over uw schadeposten kan lang en slepend zijn, en over het berekenen van smartengeld kan heel wat gezegd worden. Om te zorgen dat u uw energie beter kunt besteden, kunnen wij dit werk - meestal voor u gratis - uit handen nemen.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op om te kijken of wij u van dienst kunnen zijn bij het begroten van uw letselschade. Onze advocaten werken vanuit Vught en Wijk en Aalburg in het gehele land, met cliënten uit de omgeving van 's-Hertogenbosch, Heusden, Tilburg, Breda en Eindhoven, maar ook met cliënten uit het andere delen van het land en een enkele keer zelfs uit het buitenland; afstand vormt voor ons nooit een probleem.