laat ons u bellen

Schadevergoeding krijgen

Hoe krijgt u de schadevergoeding waar u recht op heeft?
De letselschadespecialisten van Smit & De Hart Advocaten zijn ervaren in letselschade.
Hier leest u hoe zij in het algemeen te werk gaan om voor u het best haalbare resultaat uit de zaak te halen. Daarbij merken wij graag op dat de behandeling van een letselschadezaak bij ons persoonlijk maatwerk is. De specifieke werkzaamheden van onze advocaten zijn op iedere zaak toegesneden, worden in overleg met u bepaald en kunnen dus variƫren.Als u met uw letselschadezaak bij ons komt, passen onze advocaten eerst het aansprakelijkheidsrecht toe: is er iemand aansprakelijk voor uw schade?
Uw lestelschadeadvocaat zal proberen hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen. 
Dat kan bijvoorbeeld - in het geval van een medische fout - door het aanvragen van een medisch haalbaarheidsonderzoek, of - in het geval van een mishandeling of een ongeluk - door het opvragen van nadere informatie bij de politie of door het horen van getuigen.
Soms is de aansprakelijkheid van de wederpartij juridisch niet zeker, omdat het aansprakelijkheidsrecht niet eenduidig toepasbaar is op uw geval. De advocaat zal dan wetten en uitspraken van rechters over vergelijkbare gevallen bestuderen om uw kansen te kunnen inschatten.

Blijkt er iemand aansprakelijk te zijn, dan wordt de schade begroot. Hierbij wordt samen met u alle mogelijke schade besproken, waarbij u ook kunt denken aan schade die u nu nog niet in uw portemonnee voelt, zoals toekomstige schade en smartengeld. Door de jarenlange ervaring met letselschade kunnen onze advocaten u attent maken op schade waar u zelf misschien nog niet aan had gedacht.

Ons doel is daarbij steeds dat u alle schade vergoed krijgt; als het even kan gaat er dus geen percentage van de schade naar ons zoals bij letselschadebureaus vaak wel het geval is! (Let op: dit kan anders zijn als u heeft gekozen voor "no cure, no pay".)

Is duidelijk welke schade u lijdt en wie deze moet vergoeden, dan zal uw letselschadeadvocaat de schadeplichtige sommeren de schade aan u te vergoeden.
Als de schadeplichtige hier geen gehoor aan geeft, stelt uw advocaat een dagvaarding op en brengt deze dagvaarding aan bij de rechtbank. Deze gang van zaken verschilt van de gang van zaken bij letselschadebureaus en veel rechtsbijstandsverzekeraars, die geen advocaat zijn en daardoor niet mogen procederen over grote bedragen. Zij moeten de zaak dus uit handen geven aan een advocaat als het erop aankomt, terwijl wij uw belangen zowel in als buiten rechte kunnen behartigen.
Als de schadeplichtige geen verweer voert, zal de rechter in beginsel in een vonnis de schadeplichtige gebieden om uw schade te vergoeden. Dat vonnis kunnen wij voor u executeren. Zo is het mogelijk om beslag te leggen onder de schadeplichtige of onder diens werkgever, de bank of een derde.
Wordt er wel verweer gevoerd, dan kunnen de advocaten van Smit & De Hart u gedurende de hele procedure bijstaan. De procedure wordt dus gevoerd door de letselschadeadvocaat van Smit & De Hart advocaten die u steeds heeft gesproken en die uw zaak helemaal kent. Dat heeft als voordeel dat u niet uw kostbare energie hoeft te steken in de overdracht en het inlichten van een (nieuwe) advocaat. Ook na een gevoerd verweer komt er een vonnis dat wij kunnen executeren.

De kosten die u heeft moeten maken om de schade vergoed te krijgen, moet de schadeplichtige in principe aan u (terug)betalen. Als u een schadevergoeding krijgt, is de advocaat voor u uiteindelijk dus vaak ook nog eens gratis.

Wilt u ook schade vergoed krijgen? Neem dan contact met onze advocaten op om de mogelijkheden te bespreken.