laat ons u bellen

U bent mishandeld. Wat nu?

Als u in elkaar bent geslagen, geschopt, neergestoken, neergeschoten of moedwillig bent aangereden, heeft u vrijwel zeker letselschade opgelopen. Wat nu? Het is mogelijk om u te voegen in de strafzaak, een uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven aan te vragen en om een civiele procedure te starten. Hier vindt u meer uitleg over deze mogelijkheden.U bent mishandeld. Wat nu?
Helaas kunnen de mishandeling en de gevolgen daarvan niet ongedaan gemaakt worden.
Wel kunt u een schadevergoeding vorderen, om op die manier toch enigszins gecompenseerd te worden. Hiervoor staan verschillende opties open.
 
Voegen in de strafzaak
In de eerste plaats is het mogelijk om te voegen in de strafprocedure. Dat betekent dat uw advocaat de strafrechter, die over de strafbaarheid van de verdachten moet oordelen, vraagt om ook te beslissen dat een veroordeelde dader u een schadevergoeding moet betalen.
Daarbij zal uw advocaat de schade voor u begroten en zo volledig en onderbouwd mogelijk aan de rechter voorleggen.
De strafrechter verplicht de dader vrijwel nooit tot betaling van een volledige schadevergoeding. In de eerste plaats is dit omdat er tijdens de strafzaak vaak nog geen sprake is van een medische eindtoestand van u als slachtoffer en in de tweede plaats is dit omdat de schadebegroting vaak te complex is voor de strafzaak.

De advocaten van Smit & De Hart Advocaten vorderen daarbij steeds dat de schadevergoeding wordt toegekend en aan de dader wordt opgelegd in de vorm van een schadevergoedingsmaatregel, omdat dat betekent dat de staat het (resterende) bedrag aan schadevergoeding aan u uitkeert als de veroordeelde niet of niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan binnen acht maanden na de dag waarop het vonnis of arrest onherroepelijk is geworden.
Op die manier hebben onze advocaten er al vaak voor kunnen zorgen dat het slachtoffer na acht maanden in ieder geval de schadevergoeding krijgt die de strafrechter toewees.

Schadefonds Geweldsmisdrijven
De tweede mogelijkheid om schadevergoeding te krijgen, bestaat uit het indienen van een aanvraag daartoe bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
Dit is niet mogelijk als het slachtoffer een verwijt treft, bijvoorbeeld omdat het slachtoffer als eerste geweld heeft gebruikt, de dader heeft uitgedaagd of de vechtpartij was afgesproken.
 
De uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft een vangnetfunctie. Deze uitkering wordt bij wijze van voorschot verstrekt indien de schade niet op andere wijze wordt vergoed.
Wordt de schade later toch nog op andere wijze verhaald, dan dient de uitkering uit het Schadefonds terugbetaald te worden.

Het Schadefonds gaat zelden tot een volledige schadevergoeding over.
 
Civiele procedure
De derde mogelijkheid om een schadevergoeding te verkrijgen bestaat uit een procedure voor de civiele rechter.
In deze procedure kunnen de advocaten van Smit & De Hart Advocaten al uw schadeposten onderbouwen en de rechter vragen om de dader, die dan aangeduid wordt als de gedaagde, te verplichten tot het vergoeden van deze schade.
Het ligt in de lijn der verwachting dat de gedaagde verweer zal voeren tegen de gevorderde schade.

De rechter zal zich in de civiele procedure uitlaten over het recht op de volledige gevorderde schade en vonnis wijzen.

Een gerechtelijk vonnis verjaart pas na verloop van 20 jaar, waardoor een vonnis uit een civiele procedure u 20 jaar de kans geeft om te proberen de volledige schadevergoeding te innen bij de dader.
Overigens kan deze verjaring ook nog gestuit kan worden, waardoor het in de praktijk zelfs mogelijk is om langer dan 20 jaar te proberen de schade op de dader te verhalen.

Rechtsbijstand
De advocaten van Smit & De Hart Advocaten in Vught en Wijk en Aalburg hebben een jarenlange ervaring met tal van letselschadezaken. In het overgrote merendeel van de zaken heeft de wederpartij uiteindelijk een bedrag aan onze cliĆ«nt moeten uitkeren.
De reden hiervan is dat onze advocaten geen zaak zullen opstarten waar zij niet in geloven. Als u geen zaak heeft, hoort u dat ook van ons. Dat wil niet zeggen dat wij alleen de kansrijke zaken aannemen. Als u recht heeft op schadevergoeding, dan wenden wij alle juridische middelen aan om te zorgen dat u die schadevergoeding ook krijgt. Die aanpak blijkt succesvol.

Wilt u ook rechtsbijstand door een van onze advocaten of wilt u eerst informeren naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.