laat ons u bellen

De arbeidsovereenkomst

Rechtsgebied: Arbeidsrecht

Wanneer een werkgever een werknemer overeenstemming hebben bereikt over de verplichtingen die zij in het kader van het tussen hen geldende dienstverband jegens elkaar aangaan, dan kan dit schriftelijk worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.Bepalingen die in een arbeidsovereenkomst kunnen worden vastgelegd betreffen onder andere standaardbepalingen over de duur van het dienstverband, de proeftijd, het salaris en het aantal vakantiedagen van de werknemer, maar ook bijzondere bepalingen zoals een concurrentiebeding, anti-ronselbeding of een geheimhoudingsbeding.
Daarnaast worden geregeld bepalingen uit een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op de arbeidsovereenkomst van toepassing verklaard.
 
De advocaten van Smit & De Hart Advocaten kunnen door hun specialistische kennis over het arbeidsrecht op een zorgvuldige manier niet alleen duidelijke arbeidsovereenkomsten opstellen, maar ook bestaande arbeidsovereenkomsten grondig beoordelen.
Daarnaast zijn wij in staat om zowel in het belang van de werkgever als in het belang van de werknemer de wettelijke bepalingen op het gebied van het arbeidsrecht toe te passen op de onderliggende arbeidsovereenkomst en u zo te adviseren over kwesties als de geldigheid en reikwijdte van een concurrentiebeding, opzeggingsmogelijkheden en een eventuele ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
 
Voor advies over deze en andere juridische aangelegenheden met betrekking tot arbeidsovereenkomsten kunt u contact opnemen met onze advocaten die u vanuit Vught en Wijk en Aalburg graag van dienst zijn.