laat ons u bellen

Burenrecht

Het onderwerp burenrecht zal bij de meesten bekend zijn uit de televisieserie ‘De Rijdende Rechter’.
Daar worden vaak zaken op ludieke wijze afgedaan met een hoog amusementsgehalte, meestal zonder al te diepgaande juridische motivering.
 
In de dagelijkse praktijk is het amusementsgehalte van het burenrecht ver te zoeken, omdat dit soort geschillen diep ingrijpen in het leven van de mensen.
Iedere dag immers word je met je buren geconfronteerd.
Daarom is het ook van belang in geval van (dreigende) onenigheid zo snel mogelijk zekerheid te verkrijgen over een mogelijke oplossing.
Daartoe is bepaling van de juridische posities essentieel; pas daarna kan een weg gekozen worden.
 
Burenrecht vereist onderzoek naar de feiten, zowel naar bij het Kadaster geregistreerde feiten als naar uit verklaringen gebleken feiten, alsmede kennis van jurisprudentie op dat gebied.
Een illustratief voorbeeld daarvan treft u aan in dit artikel van mr. A.W.G. de Hart.

Smit & De Hart Advocaten kan het benodigde onderzoek voor u verrichten, zodat u zekerheid krijgt. 
Zekerheid met betrekking tot de eigendomsverhoudingen en het gebruik van percelen kan niet alleen conflicten voorkomen, maar ook oplossen.

De meeste conflicten hebben betrekking op perceelsgrenzen en de ligging daarvan, het gebruik van in- en uitgangswegen, het uitzicht op de buurerven en overhangende takken, goten en het gebruik van gemeenschappelijke percelen.

Heeft u een burenrechtelijk conflict? Neemt u contact met Smit & De Hart Advocaten op.