laat ons u bellen

Huurprijsaanpassing

Rechtsgebied: Huurrecht

Hier leest u meer over de mogelijkheden om de rechter, op verzoek van de huurder of de verhuurder, te laten bepalen dat de huurprijs wordt gewijzigd ten opzichte van de prijs die met de lopende huurovereenkomst is overeengekomen.De huurprijs van een bedrijfsruimte wijzigen
 
Als huurder kunt u het idee hebben dat u ten opzichte van huurders van vergelijkbare bedrijfsruimten te veel huur betaalt.
Tevens kan zich de omgekeerde situatie voordoen: u kunt als verhuurder de indruk hebben dat verhuurders van vergelijkbare bedrijfsruimten een hogere huurprijs hanteren.
Voor zowel huurders als verhuurders bestaat dan de mogelijkheid om de rechter te verzoeken om huurprijsaanpassing.
 
In het geval dat de huurovereenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, kan de rechter op verzoek van de huurder of de verhuurder bepalen dat de huurprijs wordt gewijzigd na afloop van de overeengekomen duur van de overeenkomst.
 
Wanneer de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan de rechter de nieuwe huurprijs laten ingaan telkens wanneer ten minste vijf jaren zijn verstreken sinds de dag waarop de laatste door partijen vastgestelde (of door de rechter bepaalde) huurprijs is ingegaan.
 
Bij de beoordeling van een verzoek om de huurprijs te wijzigen zal de rechter letten op het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimten ter plaatse, zoals die hebben gegolden in een tijdvak van vijf jaren voorafgaande aan de ingangsdatum van de (mogelijke) nieuwe huurprijs.
 
De rechter zal bij de kwalificering van een vergelijkbare bedrijfsruimte over het algemeen rekening houden met factoren als ligging, grootte, indeling, kwaliteit en bereikbaarheid van de bedrijfsruimte en met de voorzieningen in en om de bedrijfsruimte, zoals parkeergelegenheid.
 
Wanneer u zou willen bewerkstelligen dat de huurprijs van een bedrijfsruimte wordt verhoogd of verlaagd, kan Smit & De Hart Advocaten u begeleiden bij het verzoek aan de rechter om de huurprijs te wijzigen.
Daarnaast kunt u contact opnemen met onze huurrechtadvocaten wanneer u meer wilt weten over deze procedure.
Ook voor andere kwesties met betrekking tot het huurrecht kunt u uiteraard bij ons terecht.