laat ons u bellen

Huurrecht bedrijfsruimte

Rechtsgebied: Huurrecht

In de Nederlandse wet is een bijzondere afdeling opgenomen voor de regeling van huurovereenkomsten met betrekking tot bedrijfsruimten.Een huurovereenkomst met betrekking tot bedrijfsruimte wordt gesloten tussen wee professionele partijen: een verhuurder en iemand, vaak een rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Daarom heeft de wetgever ervoor gekozen om wat meer vrijheid te geven aan deze partijen. ​Partijen bij een huurovereenkomst inzake een bedrijfsruimte hebben wat meer ruimte om de huurovereenkomst in te vullen zoals zij onderling afspreken.
In de wet is een bijzondere afdeling opgenomen over huurovereenkomsten ter zake bedrijfsruimten, waarin de basis is geregeld. Partijen kunnen van de basis afwijken in de huurovereenkomst die zij sluiten.

Vaak wordt de rechtsverhouding tussen een verhuurder en een huurder van een bedrijfsruimte beheerst door een huurovereenkomsten waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
Regelmatig gaat het dan om de algemene bepalingen uit de standaardmodellen van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).
 
De advocaten van Smit & De Hart Advocaten zijn bekend met deze materie. Onze huurrechtadvocaten hebben ervaring met zowel het bijstaan van verhuurders als het bijstaan van huurders van bedrijfsruimten. Wij hebben opgetreden in huurzaken die voor de rechter kwamen, van Groningen tot Maastricht. Het liefst voorkomen wij echter rechtzaken. Een huurovereenkomst moet duidelijk en volledig zijn, en als er zich een huurgeschil voordoet, moet dat opgelost worden. Ook daarmee hebben wij ruime ervaring. Vanuit onze kantoren in Vught en Wijk en Aalburg is Smit & De Hart Advocaten betrokken geweest bij de (ver)huur van veel panden in met name de regio 's-Hertogenbosch, het Land van Heusden en Altena en omliggende steden en dorpen, maar ook in grote projecten in bijvoorbeeld Utrecht en Amsterdam.
Wilt u weten wat wij voor u kunnen beteken? Neemt u dan contact met ons op.