laat ons u bellen

Huurrecht woonruimte

Rechtsgebied: Huurrecht

Bij een huurovereenkomst met betrekking tot een woonruimte zijn bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing.Verhuurt of huurt u een woning, dan gelden er specifieke wettelijke regels die niet voor alle huurruimtes gelden.
Deze specifieke wetgeving bevat onder meer bepalingen over de in de woonruimte aanwezige gebreken en herstellingen daarvan. Daarnaast zijn ook huurprijzen en de daarin berekende servicekosten, medehuur van een echtgenoot of een geregistreerd partner en mogelijkheden tot beëindiging van de huurovereenkomst wettelijk geregeld voor de huur van woonruimte.
 
In de wettelijke regeling ter zake huur van woonruimten zijn veel bepalingen ook nog eens dwingendrechtelijk. Van deze dwingendrechtelijke bepalingen mag niet worden afgeweken, behalve als het in het voordeel van de huurder is.
Met deze bepalingen heeft de wetgever beoogd om de huurder te beschermen.
 
Heeft u een vraag over het huurrecht met betrekking tot een woonruimte?
Wilt u een overeenkomst laten opstellen, beoordelen of ontbinden of wilt u hier advies over?
Met hun specialistische kennis over het huurrecht met betrekking tot een woonruimte zijn de advocaten van Smit & De Hart Advocaten de aangewezen partij om u als verhuurder of als huurder bij te staan. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.