laat ons u bellen

Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet

Rechtsgebied: Huurrecht

Op basis van de Leegstandwet kan het college van B & W een vergunning voor tijdelijke verhuur van woonruimte verlenen aan woningeigenaren. Het betreft woonruimtes in gebouwen, woonruimtes in voor verkoop bestemde woningen en woonruimtes in voor verhuur bestemde woningen welke ten tijde van het aanvragen van de vergunning bestemd zijn voor afbraak of voor vernieuwbouw.Het doel van de Leegstandwet is om het aantal leegstaande woningen terug te dringen. 
Doordat een aantal regelingen omtrent huurbeëindiging dan wel huurbescherming buiten toepassing worden gelaten bij tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet, wordt verhuur van leegstaande woningen een stuk aantrekkelijker voor woningeigenaren. De gedachte van de wetgever is dat woningeigenaren daardoor minder woningen leeg zullen laten staan.
 
Zoals gezegd, is wel een vergunning nodig voor verhuur op basis van de Leegstandwet.
De vergunning wordt slechts eenmaal voor dezelfde woning verleend met een initiële duur van twee jaar. De vergunning kan steeds met één jaar worden verlengd tot de maximale duur is bereikt.
Let echter goed op: na het aflopen van de in de vergunning gestelde termijn zal de tijdelijke huurovereenkomst ophouden te bestaan en zullen de reguliere huurbepalingen weer in werking treden.
Bent u verhuurder, dan dient u dus tijdig op te zeggen of te verlengen.
De door de huurder in acht te nemen opzegtermijn mag niet langer zijn dan één maand, terwijl de door de verhuurder in acht te nemen opzegtermijn minimaal drie maanden dient te zijn.

Gaat u (ver)huren op basis van de Leegstandwet, zorg dan wel dat de huurovereenkomst aan de vereisten voldoet en laat u goed adviseren. Zo weet u zeker welke rechten huurder en verhuurder wel en niet hebben.
Smit & De Hart Advocaten heeft ervaring met het opstellen van huurovereenkomsten op basis van de Leegstandwet en kan u hierover adviseren. Wilt u meer weten, neem dan contact op en laat u informeren door onze advocaten