laat ons u bellen

Beslag- en executierecht

De advocaten van Smit & De Hart kunnen u bijstaan in de executiefase waarbij de deurwaarder – in samenspraak met de opdrachtgever – wordt geïnstrueerd.

Het verkrijgen van een veroordelend vonnis op een debiteur betekent (immers) nog niet dat deze debiteur ook daadwerkelijk zal gaan betalen. Terwijl u, als de rechter al heeft vastgesteld dat u ergens recht op heeft, datgeen uiteraard ook wilt krijgen.

Wij kunnen u helpen bij het executeren van uw vonnis en het veiligstellen van vermogen, bijvoorbeeld door het laten leggen van een of meerdere beslag(en).
Door het leggen van beslag op vermogensbestanddelen van de veroordeelde debiteur wordt de druk verhoogd om de debiteur tot betaling te dwingen.
Het leggen van beslag is vaak slechts een drukmiddel – het beslag op zich is dan voldoende om de debiteur tot betaling te laten overgaan – maar zo nodig kan het leggen van beslag ook tot een openbare verkoop leiden.
 
In voorkomende gevallen is het zaak dat reeds in de voorfase beslag wordt gelegd om te voorkomen dat men na het verkrijgen van een veroordelend vonnis – hiermee is immers vaak de nodige tijd gemoeid – achter het net vist.
Een dergelijk beslag in de voorfase noemt men een conservatoir beslag, waarvoor de voorzieningenrechter van de rechtbank toestemming dient te verlenen, na een daartoe door een advocaat gedaan schriftelijk verzoek.
De advocaten van Smit & De Hart kunnen u nader informeren over uw mogelijkheden en uiteraard een eventueel verzoekschrift conservatoir beslag voor u opstellen.

Heeft u naar aanleiding van het vorenstaande vragen of wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neemt u dan eens contact met ons op.