laat ons u bellen

Indexering alimentatie

Ieder jaar wordt de te betalen of te ontvangen kinder- en/of partneralimentatie verhoogd door de wettelijke indexering.
Dit is alleen anders indien dit expliciet is overeengekomen tussen partijen of als de rechter dat expliciet heeft beslist.De Staatsecretaris maakt ieder jaar het indexeringspercentage bekend waarmee de alimentatie dat jaar wordt verhoogd.
De percentages over de jaren 2010 tot en met 2015 zijn als volgt:
2010  2,3%
2012  1,3%
2013  1,7%
2014  0,9%
2015  0,8%


De verhoging geldt van rechtswege en gaat in op 1 januari van ieder jaar.
Dat betekent dat u geen verzoek hoeft in te dienen bij de rechtbank of een brief of formulier hoeft op te sturen om aanspraak te kunnen maken op de indexering. U doet er uiteraard wel goed aan om uw partner te wijzen op het nieuwe geïndexeerde bedrag.
 
Indien uw ex-partner, nadat u daarom hebt verzocht, weigert om de wettelijke indexering te betalen dat kunt u - indien er een beschikking van de rechtbank is - het LBIO inschakelen. Deze instantie zal voor u kosteloos trachten de wettelijke indexering te incasseren, indien het een achterstand betreft van maximaal een half jaar oud.
Betreft het (deels) een achterstand van langer geleden, dan kunt u een deurwaarder inschakelen. Wees er op bedacht, dat indien uw ex-partner geen verhaal biedt, er kosten verbonden zijn aan het inschakelen van een deurwaarder.
 
Verder moet u er rekening mee houden dat de vordering van achterstallige indexering in principe na 5 jaar verjaart. Wacht dus niet te lang met stappen ondernemen.
 
Indien u samen met uw ex-partner afspraken hebt gemaakt over partneralimentatie en/of kinderalimentatie, maar deze afspraken zijn niet neergelegd in een beschikking van de rechtbank, dan doet u er goed aan om deze afspraken alsnog in een beschikking te laten opnemen.
Hiertoe volstaat een eenvoudig verzoek aan de rechtbank. U moet hiervoor wel een advocaat inschakelen.
 
Heeft u vragen over het opstellen van een verzoekschrift alimentatie, de wettelijke indexering, de verjaring of alimentatie in het algemeen, neemt dan contact met ons op.