laat ons u bellen

Kinderalimentatie

Ouders zijn, indien en voor zover financieel haalbaar, wettelijk verplicht een bijdrage te leveren in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. Deze bijdrage wordt aangeduid als kinderalimentatie.
Soms maken ouders hier goede afspraken over, die dan vastgelegd moeten worden. Vaak zijn ouders het echter helaas niet eens over de hoogte van de verplichting om kinderalimentatie te betalen.Om een eventuele kinderalimentatieverplichting te bepalen, worden eerst de kosten van de kinderen vastgesteld op basis van de welstand tijdens het huwelijk dan wel tijdens het samenleven van de ouders.
Vervolgens dient te worden berekend of en zo ja, met welk bedrag, de ouders kunnen bijdragen in de kosten van de kinderen.
Mocht u hier meer over willen weten, dan leest u in dit artikel alles over de wijze waarop kinderalimentatie wordt berekend.

Indien partijen het niet eens worden over de kinderalimentatie, zal de rechter op verzoek van partijen de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen begroten en vaststellen met welk bedrag ieder van de ouders in die kosten dient bij te dragen.

In beginsel geldt de alimentatieplicht die ouders ten opzichte van hun kinderen hebben tot de kinderen 21 jaar zijn.
Op de hoogte van de alimentatie ten behoeve kinderen van 18 jaar of ouder is overigens van invloed of de kinderen werken en/of studiefinanciering ontvangen.

Zodra er sprake is van een wijziging van omstandigheden aan de zijde van (een van) de ouders of aan de zijde van het kind, kan de hoogte van de kinderalimentatie op verzoek van (een van) de ouders dan wel het kind door de rechtbank worden gewijzigd.

Smit & De Hart Advocaten kan u helpen bij het begroten van het recht op kinderalimentatie of een kinderalimentatieverplichting. Voorts kunnen onze advocaten u bijstaan in de onderhandelingen over de kinderalimentatie en in een eventuele procedure waarin kinderalimentatie verzoekt of waarin u zich daar juist tegen wilt verweren. Tevens hebben onze advocaten ruime ervaring met verzoeken om wijziging of nihilstelling van de kinderalimentatie.  
Ook wanneer u (nog) geen procedure wilt opstarten, maar (eerst) advies wilt inwinnen over de kinderalimentatieverplichting, kunt u zich tot ons wenden.