laat ons u bellen

Echtscheiding

Op het moment dat u gaat scheiden moet er nog heel veel geregeld worden. Een advocaat kan u daarbij als geen ander van dienst zijn: hij of zij kan u vertellen wat er geregeld moet worden en u adviseren over uw opties. Daarnaast is het alleen door tussenkomst van een advocaat mogelijk om een verzoek tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank.Bij een echtscheiding is een advocaat onmisbaar, al was het maar omdat alleen door tussenkomst van een advocaat een verzoek tot echtscheiding kan worden ingediend bij de rechtbank.
Daarnaast is het van groot belang dat u zich door uw advocaat goed laat adviseren over de kwesties die bij een echtscheiding geregeld moeten worden. Een echtscheidingsprocedure gaat namelijk veelal gepaard met het maken van moeilijke afwegingen, welke afwegingen stuk voor stuk gevolgen zullen hebben voor uw toekomst. Zo zullen er bijvoorbeeld knopen dienen te worden doorgehakt  omtrent de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken met betrekking tot eventuele kinderen, partner- en/of kinderalimentatie, de vermogensafrekening en opgebouwde pensioenen. Iedere beslissing daarover werkt door in uw toekomst.

U kunt zich samen met uw partner tot een advocaat wenden. De advocaat kan u dan op neutrale wijze begeleiden bij het in onderling overleg regelen van de gevolgen van de echtscheiding.
De tussen partijen gemaakte afspraken kunnen vervolgens door de advocaat worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en, in het geval van kinderen, in een ouderschapsplan. Uiteindelijk zal er een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding worden ingediend, waarmee partijen de rechtbank verzoeken om de echtscheiding uit te spreken en de inhoud van een eventueel echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan in de beschikking op te nemen. Na indiening van een gemeenschappelijk verzoekschrift zal de rechtbank in beginsel na drie á vier weken een beschikking wijzen.

Indien uw belangen (deels) tegengesteld zijn aan die van uw partner kunt u er ook voor kiezen om zelf een advocaat te nemen. De advocaat kan dan opkomen voor uw belangen, hetgeen overigens niet uitsluit dat bepaalde gevolgen van de echtscheiding nog steeds in overleg met uw partner en zijn/haar eventuele advocaat geregeld kunnen worden.

Indien niet omtrent alle gevolgen van de echtscheiding overeenstemming wordt bereikt tussen partijen, dient er een eenzijdig verzoek tot echtscheiding ingediend te worden bij de rechtbank.
Heeft u een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding (laten) indienen, dan krijgt uw partner vervolgens minimaal zes weken de tijd om door tussenkomst van een advocaat verweer te voeren tegen uw verzoek.
Daarna zullen tijdens een zitting de onderwerpen behandeld worden waarover geen overeenstemming is bereikt, waarop de rechtbank enkele weken later de echtscheiding schriftelijk zal uitspreken.

Indien u alleen dan wel samen met uw partner een verzoek tot echtscheiding wilt indienen of indien u een verzoek tot echtscheiding heeft ontvangen waartegen u verweer wilt voeren, dan bent u bij Smit & De Hart Advocaten aan het juiste adres.


Overweegt u om te gaan scheiden en wilt u meer informatie, of heeft u(w partner) de beslissing al gemaakt: aarzel niet om contact met ons op te nemen.