laat ons u bellen

DNA-afname

Rechtsgebied: Strafrecht

U krijgt een oproep om DNA af te staan. Bent u verplicht om daaraan mee te werken?De Officier van Justitie kan bevel geven tot DNA-afname.
Iedereen die veroordeeld is voor een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan, moet DNA afstaan.
Wel geldt als aanvullende voorwaarde dat bij die veroordeling daadwerkelijk een al dan niet voorwaardelijke gevangenisstraf, taakstraf dan wel jeugddetentie is opgelegd.

Het verplicht meewerken aan DNA-afname geldt zowel voor minderjarige als meerderjarige veroordeelden.

Voor het meewerken aan DNA-afname is niet van belang of al dan niet hoger beroep wordt ingesteld tegen het veroordelende vonnis.
Wel is het zo dat indien u in hoger beroep alsnog wordt vrijgesproken, het DNA-profiel alsnog wordt vernietigd.
Het afnemen van DNA-celmateriaal is op zichzelf een pijnloze, korte behandeling, waarbij in de regel een paar keer met een wattenstaafje langs de binnenkant van de wang wordt geschraapt.

Het maken van bezwaar tegen deze DNA-afname zelf is niet mogelijk, wel kan achteraf bezwaar worden gemaakt tegen opname van het DNA-profiel (de uitkomst van de DNA-afname) in de DNA-databank van het NFI.
Bezwaar maken tegen opname van het DNA-profiel gebeurt door middel van een bezwaarschrift. Dat bezwaarschrift moet binnen 14 dagen na DNA-afname worden ingediend bij de rechtbank waar men is veroordeeld.

Opname van uw DNA-profiel in de DNA-databank kan u in voorkomend geval nadien duur komen te staan.
Reden genoeg om waar mogelijk bezwaar te maken tegen opname van het DNA-profiel in de databank.
 
Smit & De Hart Advocaten kan u van dienst zijn bij het opstellen en indienen van een dergelijk bezwaarschrift. Wordt het bezwaar gegrond verklaard, dan wordt het DNA-materiaal vernietigd. 

Wordt u geconfronteerd met een oproep om DNA af te staan of heeft u al DNA afgestaan en wilt u bezwaar (laten) maken tegen opname van uw profiel in de DNA-databank? Neemt u dan contact met ons op.