laat ons u bellen

Jeugdstrafrecht

Rechtsgebied: Strafrecht

Een minderjarige (vanaf 12 jaar) die een strafbaar feit pleegt, valt onder speciale regelgeving. Er is ander strafprocesrecht van toepassing en ook de maximale straf (de strafmaat) is voor minderjarigen anders.De strafrechtadvocaten van Smit & De Hart Advocaten zijn (ook) goed thuis in het jeugdstrafrecht (ook wel minderjarigenstrafrecht genoemd) en staan met grote regelmaat minderjarige verdachten bij.

Zo mogelijk wordt in voorkomende gevallen door ons gepleit voor een zogenaamde Halt-afdoening (zodat geen “strafblad” ontstaat).

Minderjarigen die in aanraking komen met politie en/of justitie kunnen ook te maken krijgen met een maatregel van jeugdbescherming, bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling (OTS), al dan niet gecombineerd met een machtiging van de kinderrechter tot uithuisplaatsing.
Ook op dit rechtsgebied zijn de advocaten van Smit & De Hart meer dan ervaren.

Wilt u verzekerd zijn van deskundig advies op het gebied van het jeugdstrafrecht, neemt u dan contact met ons op.