laat ons u bellen

Strafmaat

Rechtsgebied: Strafrecht

Hoe wordt de hoogte van een straf bepaald?Bij het bepalen van de hoogte van de straf houdt de strafrechter rekening met strafverhogende maar ook met strafverlagende omstandigheden. Een strafverhogende omstandigheid is bijvoorbeeld recidive (het hebben van een strafblad).
De rechter betrekt in diens oordeel de eis van de Officier van Justitie maar uiteraard ook het standpunt van de verdediging.
De rechter kijkt met name ook naar straffen die door andere rechters in soortgelijke zaken worden opgelegd.
Voor een aantal vaak voorkomende delicten zijn zogenaamde LOVS-afspraken gemaakt, waarbij de rechter bij het opleggen van de straf de strafmaat zoals neergelegd in die afspraken als uitgangspunt neemt.
 
Strafoplegging is (toch) vaak maatwerk, waarbij met name de persoonlijke omstandigheden van de verdachte tot afwijking van een normaliter op te leggen straf kunnen leiden.
Door het opleggen van een (deels) voorwaardelijke straf krijgt de veroordeelde verdachte bijvoorbeeld een extra prikkel om niet weer in de fout te gaan.
Met een goed reclasseringsrapport kan een verdachte bij de rechter zijn/haar voordeel doen.
Een meewerkende en erkennende houding van een verdachte is in beginsel een reden om een eventuele straf te matigen.
 
Een ontkennende verdachte die een zeer ongeloofwaardige verklaring aflegt, zal - in geval van veroordeling - normaal gesproken niet mogen rekenen op matiging van de op te leggen straf.
 
De strafrechtadvocaten van Smit & De Hart Advocaten adviseren omtrent de proceshouding, zodat een verdachte niet onnodig (te) zwaar wordt afgestraft.