laat ons u bellen

Geschil over algemene voorwaarden

Als er een geschil bestaat over een contract, worden de algemene voorwaarden er vaak bijgehaald.

Wanneer een van de partijen zich in zo'n geschil tot Smit & De Hart Advocaten wendt, blijkt onze advocaten vaak dat de situatie niet zo zwart-wit is als deze door (een van) de betrokken partijen wordt voorgeschoteld.Vaak zijn de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld, waardoor ze helemaal niet op het contract van toepassing zijn. Vaak zijn ze ook vernietigbaar of kunnen ze buiten toepassing worden verklaard. Ook is het mogelijk dat er intern tegenstrijdige bepalingen in de algemene voorwaarden staan.

Uiteraard verdient het aanbeveling om een conflict te voorkomen door te zorgen dat uw algemene voorwaarden op orde zijn en u op de hoogte bent van uw rechten en plichten. De advocaten van Smit & De Hart Advocaten kunnen u daarbij van dienst zijn, maar u ook van rechtsbijstand voorzien als het onverhoopt toch tot een conflict is gekomen.