laat ons u bellen

Terhandstelling algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden dienen in principe ter hand gesteld te worden. Wat houdt dat in? En wat wordt bedoeld met "in principe"?Algemene voorwaarden dienen in principe ter hand te worden gesteld aan de contractspartijen, omdat de voorwaarden anders niet gelden.
Dat houdt grofweg in dat de algemene voorwaarden vóór het sluiten van de overeenkomst al in het bezit moeten zijn van de partijen die de overeenkomst sluiten.

Dit kan voor een ondernemer soms tot problemen leiden, bijvoorbeeld als deze zaken doet via internet of als de situatie waarin de ondernemer zaken doet zich er niet voor leent om klanten te bestoken met vellen papier met kleine lettertjes (bijvoorbeeld als de ondernemer entreegeld vraagt voor een pretpark).
Ook kan het wat vreemd zijn als dezelfde (vaste) klant telkens bij iedere transactie opnieuw dezelfde algemene voorwaarden moet krijgen om deze voorwaarden te laten gelden.

De advocaten van Smit & De Hart adviseren ondernemers al jaren over hoe zij in de praktijk met dit soort kwesties omtrent de terhandstelling kunnen omgaan. Vaak blijkt er een simpele oplossing te bestaan die zowel praktisch als juridisch prima werkt.
Zo is het mogelijk om de algemene voorwaarden digitaal beschikbaar te stellen of om er alleen naar te verwijzen, zodat u niet met pakketten papier hoeft aan te komen bij uw klant. Daarbij is het extra belangrijk dat dit wel op de juiste manier gebeurt en goed in een eventuele overeenkomst is verwerkt of anderszins is vastgelegd, zodat wel aan alle vereisten is voldaan. Is dat niet het geval, dan zullen de algemene voorwaarden meestal ook niet gelden.

Ook staan onze advocaten regelmatig met succes partijen bij die geconfronteerd worden met een beroep op de algemene voorwaarden, die zij voordien nog nooit gezien hebben en waar zij het dus niet mee eens zijn.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op!