laat ons u bellen

Het opstellen van contracten

Bij het opstellen van contracten zijn er heel wat valkuilen. Hier leest u er meer over.Contracten vallen juridisch binnen de categorie overeenkomsten. Overeenkomsten zijn alle afspraken die partijen maken. Een contract is de schriftelijke weergave van die afspraken.
Het is aan te raden om afspraken schriftelijk vast te leggen. Op die manier wordt voorkomen dat er later tussen de partijen bij de overeenkomst een verschil van mening bestaat over wat er precies is afgesproken. Ook heeft u zo bewijs van de afspraak in handen als de wederpartij later onverhoopt het bestaan van de afspraken ontkent.

Het is dan ook essentieel dat alle overeengekomen afspraken zodanig in het contract worden opgenomen dat er later geen misverstand over kan ontstaan.
Vaak blijkt dat partijen zelf (aanvankelijk) volkomen duidelijk voor ogen hadden wat overeengekomen is, maar dat de formulering van deze afpsraken juridisch voor meerderlei uitleg vatbaar is. Als er zich dan problemen voordoen waar partijen bij het sluiten van de overeenkomst niet op bedacht waren, dient er nog uitvoerig onderhandeld of zelfs geprocedeerd te worden om een beslissing te (laten) nemen over de rechten van partijen in het conflict.
Uiteraard staan onze advocaten u graag bij tijdens een dergelijk conflict. Onze advocaten kunnen u adviseren voor u al dan niet besluit de strijd aan te gaan met de wederpartij, maar u ook bijstaan tijdens onderhandelingen en procedures. Wij zullen u daarin met veel overtuigingskracht bijstaan en hebben daar ook een ruime ervaring in.
Het is echter verstandiger om dergelijke conflicten te voorkomen door vooraf, als de relatie tussen partijen nog goed is, een contract op te laten stellen dat niets aan duidelijkheid te wensen overlaat.

De advocaten van Smit & De Hart Advocaten hebben jarenlange ervaring in het opstellen van overeenkomsten, maar ook in het onderhandelen en procederen. Daardoor kunnen onze advocaten een goede inschatting maken van situaties die in de toekomst mogelijk kunnen gaan spelen, maar waar u nu - bij het sluiten van een contract - nog niet aan gedacht heeft. Die valkuilen en risico's van contracten zijn ons wel bekend, waardoor wij in staat zijn erop te anticiperen.
Wij adviseren u bovendien over de mogelijke en wenselijke afspraken, gebaseerd op die jarenlange ervaring met het contractenrecht. Daardoor kunt u bij het sluiten van het contract, vaak in goed overleg met de wederpartij, goede afspraken maken over mogelijke toekomstige situaties, terwijl het vaak niet meer zou lukken om nog afspraken te maken als die mogelijke situatie zich inmiddels onverhoopt heeft voorgedaan. Bovendien kunnen onze advocaten die afspraken ondubbelzinnig vastleggen. Zo wordt een hoop leed in de toekomst voorkomen.

Ook is het mogelijk dat partijen al hun afspraken heel zorgvuldig in een contract hebben vastgelegd, maar dat er dwingendrechtelijke bepalingen zijn die boven het contract staan. Van dwingendrechtelijke bepalingen mag namelijk niet worden afgeweken in een contract.
Heeft u in uw contract bewust gemaakte afspraken opgenomen, die (zonder dat u zich daarvan bewust was) in strijd zijn met dwingendrechtelijke bepalingen, dan lijkt uw contract heel duidelijk maar is het nagenoeg niets waard. U kunt dan immers geen nakoming van uw afspraken afdwingen.
Mede daarom is het van belang het opstellen van contracten aan uw advocaat over te laten.

Neemt u voor het redigeren van uw contract of voor advies over te maken afspraken daarom zo snel mogelijk contact met ons op.
Zo snel mogelijk, want soms kan er al gesproken worden van een overeenkomst als de afspraken nog niet in een contract zijn vastgelegd! Om te voorkomen dat die afspraken in uw nadeel zijn, doet u er dus goed aan om Smit & De Hart Advocaten al bij het prille begin van contractsonderhandelingen om advies of bijstand te vragen.
Twijfelt u over de kosten daarvan of weet u niet of er al wel van een contract gesproken kan worden, neemt u dan eerst vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten werken altijd met een persoonlijke aanpak en nemen de tijd voor uw zaak.