laat ons u bellen

Kosten van een procedure

De advocaten van Smit & De Hart Advocaten kunnen u precies vertellen waaruit de kosten van een procedure bestaan. Hier vindt u alvast waaruit deze kosten in het algemeen zijn opgebouwd.KOSTEN VAN EEN PROCEDURE
 
Als u iemand wilt dagvaarden of als u zelf een dagvaarding ontvangt, wordt u in een gerechtelijke procedure betrokken. Ook als u een verzoekschrift bij de rechtbank indient, begint u een procedure.
Onze advocaten kunnen u vertellen met welke kosten zo’n procedure gepaard gaat. Hier vindt u alvast met welke kostencomponenten u rekening dient te houden.
 
Deurwaarderskosten
Het uitbrengen van een dagvaarding door de deurwaarder kost geld. Degene die de dagvaarding uitbrengt, schiet dit geld voor (als u procedeert op basis van toevoeging, schiet de Raad voor Rechtsbijstand dit voor). Degene die de procedure verliest, draait meestal ook voor de deurwaarderskosten op (maar niet altijd).
 
Rechtsbijstand
Uw advocaat kan voor u de procedure inleiden of juist verweer voeren in de procedure die de tegenpartij is begonnen. Hier leest u meer over de kosten voor rechtsbijstand.
Onze advocaten kunnen in sommige procedures bewerkstelligen dat de wederpartij ook (een deel van) de kosten voor rechtsbijstand moet vergoeden als deze de procedure verliest.
 
Griffierechten
Zodra de procedure voor u bij de rechtbank of het hof is aangebracht, bent u griffierechten verschuldigd.
Hoe hoog het griffierecht voor een bepaalde procedure is, vindt u op deze website van de rechtspraak.
Ook hier geldt weer dat de verliezende partij vaak de griffierechten van de winnende partij moet vergoeden, maar een belangrijke uitzondering hierop vormen de meeste zaken in het personen- en familierecht.
 
Uittreksels
Vaak zijn voor een procedure stukken nodig. Denkt u maar aan uittreksels, stukken uit het Kadaster of Kamer van Koophandel-uittreksels, maar ook aan medische stukken in letselschadezaken.
De meeste instanties verstrekken deze stukken niet kosteloos. De kosten voor het opvragen van de nodige stukken worden door ons voorgeschoten en aan u doorberekend.
 
Kostenveroordeling
Er zijn procedures waarbij u er rekening mee dient te houden dat als u verliest, u in de kosten kunt worden veroordeeld. 

Inningskosten
Als u een zaak heeft gewonnen, moet u nog krijgen waar u volgens de rechter recht op heeft. Daar kunnen ook weer kosten mee gemoeid zijn, zoals de kosten voor het leggen van beslag en deurwaarderskosten. 
Mocht u meer willen lezen over inning en executie, leest u dan hier verder.


Het bovenstaande geeft u een algemeen idee van de kosten van een procedure. U ziet dat er heel wat kostenposten zijn om rekening mee te houden. Gelukkig kan uw advocaat u hier alles over vertellen. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Neem contact met ons op!