laat ons u bellen

Nieuws

Hier vindt u nieuws afkomstig van Smit & De Hart Advocaten.

05/11/2015

Uit een recent persbericht van het Openbaar Ministerie blijkt dat een strafbeschikking van € 300,00 is aangeboden aan een verslaggeefster van het RTL-programma Editie.nl. De verslaggeefster liep onlangs door het Centraal Station van Amsterdam met een paraplu met een handgreep in de vorm van een jachtgeweer.

13/10/2015

Sommige werknemers doorlopen een sollicitatieprocedure bij een bepaald bedrijf en gaan bij ditzelfde bedrijf uiteindelijk ook feitelijk werkzaamheden uitvoeren, maar hebben een arbeidsovereenkomst ondertekend waarop de naam van een ander bedrijf als werkgever staat vermeld, waarbij dit andere bedrijf tevens zorg draagt voor de uitbetaling van het salaris. Bij een dergelijke constructie bestaat er vaak naast de hiervoor omschreven arbeidsovereenkomst tevens een overeenkomst van opdracht tussen het bedrijf waar de werknemer feitelijk zijn werkzaamheden uitvoert en het bedrijf dat op de arbeidsovereenkomst als werkgever staat vermeld. In geval van een hiervoor omschreven arbeidsverhouding en een daaraan “gekoppelde” overeenkomst van opdracht kan sprake zijn van een zogeheten “payrollconstructie”. In het navolgende bespreek ik de consequenties van de gewijzigde regelgeving rondom de payrollconstructie.

29/07/2014

Een werkgever stuurde mij het volgende bericht: “Mijn werknemer is gewond door een auto-ongeluk. Nu is mijn werknemer ziek en moet ik loon doorbetalen. Bovendien maak ik na verloop van tijd kosten voor re-integratie van mijn werknemer. Het kan toch niet zo zijn dat ik voor deze kosten opdraai?”

24/03/2014

Het onderwerp burenrecht zal bij de meesten bekend zijn uit de televisieserie ‘De Rijdende Rechter’. Daar worden vaak zaken op ludieke wijze afgedaan met een hoog amusementsgehalte, meestal zonder al te diepgaande juridische motivering.

03/01/2014

Sinds 1 januari 2014 is het advocaten toegestaan om in letselschade- en overlijdenszaken slachtoffers bij te staan op basis van no cure, no pay. Dit is een experiment. Hier leest u er meer over.

04/11/2013

​Jaarlijks wordt de hoogte van de te betalen of te ontvangen kinder- en/of partneralimentatie verhoogd door de wettelijke indexering.

09/08/2013

Een Russische man kreeg via de post een aanbod voor een creditcard. Hij besloot de bijbehorende 'kleine lettertjes' te herschrijven, zodat hij volgens de herschreven kleine lettertjes een grenzeloos krediet mocht opbouwen, geen rente hoefde te betalen en geen kosten verschuldigd was, ondertekende de papieren en retourneerde deze aan de creditcardmaatschappij. Deze maatschappij vergat de kleine lettertjes te lezen...

11/04/2013

Voortaan zelf kinderalimentatie berekenen? Met ingang van 1 april 2013 zal de rechtbank de door de ouders te betalen kinderalimentatie op een andere (vereenvoudigde) manier gaan berekenen. Reden voor wijziging is dat de huidige rekenmethode voor veel ouders ondoorzichtig en ingewikkeld was. Hier leest u hoe de nieuwe rekenmethode eruit ziet.

21/02/2013

Naar aanleiding van het regeerakkoord zal er medio juni van dit jaar een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer worden ingediend ten behoeve van wijziging van het ontslagrecht en de Werkloosheidswet. Reden daarvoor is dat de huidige arbeidsmarkt te weinig flexibel is. Wat verandert er voor u als werkgever concreet?

27/12/2012

In een zaak die ons kantoor behandelde, is een baanbrekende uitspraak gedaan. Uit deze uitspraak blijkt dat het Smit & De Hart Advocaten is gelukt om aan te tonen dat LBIO ten onrechte voor eigen rechter speelde.