laat ons u bellen
21/02/2013

​Nieuw ontslagrecht: eenvoudiger en goedkoper?

Auteur: Mr. M.H. Swart
Rechtsgebied: Arbeidsrecht

Naar aanleiding van het regeerakkoord zal er medio juni van dit jaar een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer worden ingediend ten behoeve van wijziging van het ontslagrecht en de Werkloosheidswet.
Reden daarvoor is dat de huidige arbeidsmarkt te weinig flexibel is.
Wat verandert er voor u als werkgever concreet?Eén ontslagroute
Belangrijke wijziging is dat er in de toekomst één ontslagroute zal zijn. Nu kunt u kiezen voor een procedure via UWV of een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Verschil is dat UWV geen ontslagvergoeding kan toekennen en de kantonrechter wel, maar de procedure bij UWV duurt vaak langer, de opzegtermijn moet in acht genomen worden en er moet sprake zijn van behoorlijke dossiervorming alvorens UWV de ontslagvergunning verleent.
 
Vanaf 1 juli 2014,  de geplande datum waarop de wijzigingen in moeten gaan, zult u als werkgever een ontslagadvies moeten aanvragen bij UWV.
Deze procedure zal max. 4 weken duren, waarbij uw werknemer mag reageren op het voorgenomen ontslag.
 
Uiteraard kunt u ook in de toekomst bij ons terecht voor begeleiding bij het aanvragen van een ontslagadvies.
 
Wanneer UWV een positief ontslagadvies geeft en u de werknemer mag ontslaan, kan de werknemer via een procedure bij de kantonrechter aangeven dat hij het er niet mee eens is.
Wanneer de kantonrechter van oordeel is dat het ontslag onterecht is en hij het dienstverband herstelt dient u de werknemer alsnog aan het werk te zetten.
 
Ontslagvergoeding lager
De kantonrechter kan in geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst een ontslagvergoeding toekennen. De vergoedingen zullen in het nieuwe ontslagstelsel omlaag gaan. De werknemer kan maximaal aanspraak maken op een vergoeding van een half maandsalaris per dienstjaar, met een maximum van 6 maandsalarissen en de vergoeding mag niet hoger zijn dan € 75.000,00 bruto.
 
Transitiebudget
Bovendien wordt u als werkgever verplicht om een transitiebudget aan uw werknemer beschikbaar te stellen.
Dit budget bedraagt ¼ maandsalaris per gewerkt dienstjaar met een maximum van 4 maandsalarissen en dient te worden gebruikt ten behoeve van het vinden van een nieuwe baan, bijvoorbeeld middels omscholing/outplacement.
 
Toch hogere kosten werkgever?
Ondanks de lagere ontslagvergoeding kunt u toch nog voor hoge kosten komen te staan wanneer u een werknemer wil ontslaan, vanwege het feit dat u de eerste 6 maanden van een WW-uitkering van uw werknemer dient te betalen en het feit dat de WW-premie fors zal stijgen.
 
Uiteraard kunnen de advocaten van Smit & De Hart Advocaten u in geval van ontslag helpen om de ontslagkosten zo laag mogelijk te houden.
 
Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben omtrent ontslag dan kunt u vrijblijvend met ons contact opnemen.