laat ons u bellen
24/03/2014

Burenrecht: een praktijkvoorbeeld

Rechtsgebied: Burenrecht

Het onderwerp burenrecht zal bij de meesten bekend zijn uit de televisieserie ‘De Rijdende Rechter’.

Daar worden vaak zaken op ludieke wijze afgedaan met een hoog amusementsgehalte, meestal zonder al te diepgaande juridische motivering.In de dagelijkse praktijk is het amusementsgehalte van het burenrecht ver te zoeken, omdat dit soort geschillen diep ingrijpt in het leven van de betrokkenen.
Iedere dag immers word je met je buren geconfronteerd.
Daarom is het ook van belang in geval van (dreigende) onenigheid zo snel mogelijk zekerheid te verkrijgen over een mogelijke oplossing.
Daartoe is bepaling van de juridische posities essentieel; pas daarna kan een weg gekozen worden.

Om de juridische posities te kunnen bepalen, is onderzoek vereist naar de feiten, zowel naar bij het Kadaster geregistreerde feiten als naar uit verklaringen gebleken feiten, alsmede kennis van jurisprudentie op dat gebied. 

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is het Kadaster niet bepalend voor de eigendoms- en gebruiksrechten, maar slechts richtinggevend.
Er zijn immers met betrekking tot onroerende zaken enkele gebeurtenissen met een rechtsgevolg, welke gebeurtenissen niet ingeschreven (behoeven te) worden.
En belangrijker in het burenrecht: door verjaring kunnen de in het Kadaster vermelde verhoudingen achterhaald zijn en niet meer kloppen.
 
Maar het kan ook andersom.
Onlangs speelde in een door mij behandelde zaak, dat cliënten wensten op te treden tegen het afsluiten van een pad tussen hen en de buren, dat toegang gaf tot de achterkant van beide woningen.
 
Cliënten gebruikten dat pad al meer dan 20 jaar en waren van mening dat zij door verjaring het recht van overpad hadden verkregen.
 
Onderzoek wees uit, dat het pad in het verleden een aantal keren onderwerp van ruiling en verkoop was geweest.
Tevens waren daarbij fouten in de akten gemaakt, als gevolg waarvan ook nog eens akten van rectificatie bij het Kadaster ingeschreven waren.
 
Na uitgebreid onderzoek bleek dat cliënten enig eigenaar van het pad waren en dus geen erfdienstbaarheid van recht van overpad nodig hadden, dit tot teleurstelling van de buren die het pad afgesloten hadden.

Uit deze casus blijkt het belang van gedegen onderzoek in burenrechtzaken.

Een advocaat van Smit & De Hart Advocaten kan het benodigde onderzoek voor u verrichten, zodat u zekerheid krijgt. 
Zekerheid met betrekking tot de eigendomsverhoudingen en het gebruik van percelen kan niet alleen conflicten oplossen, maar ook voorkomen.
 
Heeft u een (dreigend) conflict met uw buren en wilt u weten wat uw rechtspositie is, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.