laat ons u bellen
29/07/2014

Werknemer arbeidsongeschikt. Werkgever de dupe?

Een werkgever stuurde mij het volgende bericht:

“Mijn werknemer is gewond door een auto-ongeluk. Nu is mijn werknemer ziek en moet ik loon doorbetalen. Bovendien maak ik na verloop van tijd kosten voor re-integratie van mijn werknemer.
Het kan toch niet zo zijn dat ik voor deze kosten opdraai?”De werkgever had in dit geval gelijk; de wetgever vond ook dat de werkgever niet voor deze kosten hoeft op te draaien als een ander aansprakelijk is voor het ongeval.
 
De gedachte hierachter is als volgt.
 
Soms vindt een gebeurtenis plaats waardoor iemand letselschade oploopt en zelfs niet meer kan werken gedurende korte of langere tijd, of – nog erger – blijvend arbeidsongeschikt wordt door zo’n gebeurtenis.
Denk bij deze gebeurtenissen bijvoorbeeld aan een auto-ongeluk, een verkrachting, een medische misser of een mishandeling.
 
Is iemand anders aansprakelijk voor deze gebeurtenis, dan noemen we die ander “de aansprakelijke partij”.
De aansprakelijke partij moet de letselschade die door de gebeurtenis optreedt vergoeden aan het slachtoffer.
 
Als het slachtoffer arbeidsongeschikt wordt en geen recht heeft op loondoorbetaling (het slachtoffer is bijvoorbeeld een zzp’er of een vennoot), dan moet de aansprakelijke partij ook de gemiste inkomsten vergoeden als onderdeel van deze schade.
 
In het geval dat zich nu voordoet is geen sprake van een zzp’er of een vennoot, maar sprake van een werknemer en dus moet de werkgever ingevolge het Burgerlijk Wetboek de inkomsten bij arbeidsongeschiktheid doorbetalen.
Het zou onredelijk zijn als dan niet de aansprakelijke partij, maar de werkgever de gemiste inkomsten van het slachtoffer voor zijn rekening neemt.
Daarom kan de werkgever de inkomsten die de werknemer zou missen als de werkgever niet zou doorbetalen, vorderen van de aansprakelijke partij. In de praktijk komt dit meestal neer op alleen het netto loon en de re-integratiekosten.
 
Als een werkgever niet goed verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid van zijn werknemers, blijft de werkgever dus wel met wat schade zitten (de sociale premies en de loonbelasting die de werkgever afdraagt en de kosten van een eventuele (duurdere) vervanger worden bijvoorbeeld niet vergoed). Dat blijft het risico van de werkgever.
 
Desondanks is het prettig dat wij deze werkgever niet teleur hoefden te stellen: het nettoloon dat de werkgever moest doorbetalen aan zijn zieke werknemer kunnen wij voor hem op de aansprakelijke partij verhalen.
De advocaatkosten moet de aansprakelijke partij bij letselschade in principe vergoeden, dus onze diensten kosten de werkgever ook nog eens niets.
 
Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neemt u dan contact op met Smit & De Hart Advocaten!