laat ons u bellen
02/12/2013

Ongevallen in de agrarische sector

In 2012 zijn er 12 mensen omgekomen tijdens hun werk in de agrarische en groene sector. In 2011 vielen er 22 doden te betreuren, in 2010 waren het er 19. Tegenover elk dodelijk ongeval staan ongeveer 30 ernstige ongevallen en 300 ongevallen met letsel.[1]
Dat leidt voor 2012 tot een totaal van 342 ongevallen met letsel in de agrarische sector.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid voor dit letsel?Het antwoord dat iedere advocaat u zal geven, luidt:  “dat is afhankelijk van de omstandigheden van het geval”.
Het uitgangspunt is dat ieder zijn eigen schade draagt, tenzij er een reden is om daarvan af te wijken. De omstandigheden van het geval moeten uitwijzen of er een reden is waarom, of minimaal een aanwijzing dat, een ander aansprakelijk is voor de schade van u of uw werknemers.
 
In de eerste plaats is het natuurlijk mogelijk dat iemand zich, zogezegd, niet aan de regels heeft gehouden, waardoor een ander letsel heeft opgelopen. Die regels hoeven niet per se wetten te zijn; het kan ook gaan om “hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt”.
Juristen spreken dan van een onrechtmatige daad, en wie een onrechtmatige daad pleegt zal in beginsel de schade van het slachtoffer moeten vergoeden.
 
In de tweede plaats is het mogelijk dat de werkgever van het slachtoffer aansprakelijk is voor diens schade.
Een werkgever is aansprakelijk voor schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever kan aantonen dat:
  1. ofwel de werkgever zijn zorgplicht is nagekomen;
  2. ofwel de werknemer opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld.
 
Het is in de derde plaats mogelijk dat het letsel is veroorzaakt door een product. Denkt u bijvoorbeeld aan een maaidorser of een snijmachine.
Als het slachtoffer kan aantonen dat dit product gebrekkig was, zijn de verkoper en de producent van het product voor de veroorzaakte (letsel)schade aansprakelijk.
Een product is gebrekkig als het niet de eigenschappen bezit die men ervan mag verwachten. Een gebrek kan bijvoorbeeld bestaan uit het niet aanwezig zijn van een bepaalde veiligheidsvoorziening of uit een niet-optimale gebruiksaanwijzing.
 
Heeft u schade opgelopen en is er wellicht een reden om hier een ander voor aansprakelijk te stellen? Overlegt u vrijblijvend met ons over uw mogelijkheden.
 
Is uw werknemer arbeidsongeschikt geraakt door een ongeval en moet u loon doorbetalen?
Als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, heeft u in beginsel recht op vergoeding van het (netto) loon dat u aan de werknemer heeft moeten doorbetalen en van eventuele reïntegratiekosten.
Ook hierbij kan Smit & De Hart Advocaten u van dienst zijn. Neemt u voor meer informatie contact met ons op.

Dit artikel verscheen in het tijdschrift Altena Business, editie 10, december 2013
 
[1] Bron: www.arboinspectie.nl/minder-dodelijke-arbeidsongevallen-in-agrarische-en-groene-sector-in-2012/