laat ons u bellen
02/09/2013

Beperking partneralimentatie

Auteur: mr. A. Smit
Is de verplichting om gedurende 12 jaar partneralimentatie te betalen nog wel van deze tijd?
 
De klassieke rolverdeling binnen een huwelijk, waarbij de vrouw zich volledig richt op het huishouden en de opvoeding van de kinderen, is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend: steeds meer vrouwen kiezen ervoor om (naast het opvoeden van de kinderen ook) te investeren in hun carrière, zulks terwijl het steeds vaker voorkomt dat mannen ook een dag thuisblijven om zich te ontfermen over de kinderen.
 
Partneralimentatie naar huidig recht
De huidige regelgeving omtrent partneralimentatie lijkt echter (nog) te zijn gebaseerd op de situatie dat de carrièremogelijkheden van de alimentatiegerechtigde door het huwelijk zijn beperkt, hetgeen na beëindiging van het huwelijk dient te worden “gecompenseerd” door de alimentatieplichtige.
Na beëindiging van een huwelijk van minimaal 5 jaar dan wel van een huwelijk met kinderen, geldt daardoor thans een alimentatieverplichting van in beginsel maximaal 12 jaar. Voor een huwelijk korter dan 5 jaar geldt een alimentatieverplichting gelijk aan de duur van het huwelijk.
 
Veranderingen
De ontwikkelingen met betrekking tot de rolverdeling binnen een huwelijk hebben logischerwijs ten gevolg dat de maatschappelijke opvatting over – met name de duur van – partneralimentatie ook verandert.
De gewijzigde maatschappelijke opvatting heeft inmiddels geleid tot  een voorstel van VVD, PvdA en D66 om de duur van partneralimentatie te verlagen van 12 jaar naar 5 jaar.
Of en wanneer er daadwerkelijk een wetswijziging gaat komen is nog onduidelijk.
 
Het (vooralsnog) uitblijven van een wetswijziging betekent echter niet dat de alimentatieplichtige de rechtbank niet reeds met succes kan verzoeken om de partneralimentatie te beperken.
Uit de jurisprudentie blijkt namelijk dat de rechtbank niet ongevoelig is voor de maatschappelijke opvatting omtrent partneralimentatie.
Het komt bijvoorbeeld voor dat de rechtbank de duur van partneralimentatie op verzoek van de alimentatieplichtige beperkt. In de gevallen dat de rechtbank de alimentatieduur beperkt is er veelal sprake van een kinderloos huwelijk, waarbij de carrièremogelijkheden van de alimentatiegerechtigde door het huwelijk niet zijn beperkt.
Verder kan de alimentatieplichtige de rechtbank verzoeken om reeds op voorhand te bepalen dat de partneralimentatie na verloop van een bepaalde termijn wordt verminderd of op nihil wordt gesteld. Grondslag voor een dergelijk verzoek kan bijvoorbeeld zijn dat de alimentatiegerechtigde na verloop van die termijn een grotere verdiencapaciteit geacht wordt te hebben.
 
De advocaten van Smit & De Hart Advocaten kunnen u behulpzaam zijn bij het verzoeken van partneralimentatie dan wel bij het voeren van verweer tegen (de duur van) verzochte alimentatie en u informeren over de laatste ontwikkelingen op dat gebied.
Neemt u voor vragen daarover gerust contact met ons op.
 
Dit artikel verscheen in het tijdschrift Altena Business, editie 9, september/oktober 2013