laat ons u bellen
01/12/2012

Bodemrecht belastingdienst

De belastingdienst kan beslag leggen op zaken waarvoor u een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Wat zijn uw mogelijkheden?U krijgt een opdracht voor inrichting van een bedrijfshal met levering van machines, voorraadschappen en loopkranen; een order van drie ton die welkom is.
Maar ook bij de opdrachtgever zijn de tijden zwaar; financiering door de bank was afgewezen en betaling van de spullen zal pas tijdens de productie met de machines plaats kunnen vinden.
 
In overleg met Uw adviseur wordt besloten, de opdracht te aanvaarden en te leveren onder eigendomsvoorbehoud. Dat houdt in, dat de zaken Uw eigendom blijven totdat de laatste termijn betaald is; pas dan gaat de eigendom over op de afnemer.
Ieder risico, zoals een beslaglegging door een schuldeiser of een faillissement van de afnemer, wordt daarmee afgedekt.
 
Zoals gezegd zo gedaan: de zaken worden geleverd en geïnstalleerd, de productie komt op gang en de eerste termijnbetalingen komen binnen.
 
Tot U op een dag bericht krijgt van de fiscus, dat er voor de belastingschulden van de afnemer beslag is gelegd op zijn bezittingen maar ook op Uw zaken.
Uw bezwaar, inhoudend dat U toch niet aansprakelijk bent voor de belastingschulden van een ander, wordt afgewezen.
Uw zaken worden geveild, de afnemer wordt failliet verklaard en U blijft met een schade van 2½  ton zitten.
 
Ingevolge een wet uit 1845 kan de fiscus zich verhalen op roerende zaken “die dienen tot stoffering van huis of landhoef” en zich op de bodem van de belastingplichtige bevinden, ook al zijn die zaken van een derde.
Aantekening verdient, dat reële eigendom ontzien wordt. Maar wat is reële eigendom?
 
In ieder geval niet dus het eigendomsvoorbehoud en ook niet een huurkoop, zelfs niet een stil pandrecht dat de banken in hun kredietvoorwaarden opnemen. Ook zaken met financial lease geleverd, vallen onder de hamer van de fiscus.
Vanzelfsprekend worden de financieringsmogelijkheden hierdoor beperkt.
 
Laat U daarom bij levering en het bedingen van zekerheden goed juridisch adviseren; er zijn mogelijkheden. Vanzelfsprekend zijn wij U graag van dienst, ook voor het geval het kwaad al geschied is.
 
Dit artikel verscheen in het tijdschrift Altena Business, editie 6, december 2012