laat ons u bellen
01/06/2013

Consumentenkoop

Welke positie heeft een ondernemer ten opzichte van een consument bij een koopovereenkomst?
 
Als ondernemer krijgt u hoogstwaarschijnlijk geregeld te maken met ‘natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf’.  
In het Nederlandse recht worden deze personen aangeduid als ‘consumenten’.
Consumenten genieten van een aantal bijzondere wettelijke beschermingsbepalingen, waar u als ondernemer niet bij overeenkomst van mag afwijken.
Wanneer u als verkopende partij optreedt bij een koopovereenkomst met een consument als wederpartij, dient u onder andere rekening te houden met het volgende.
 
Wanneer een gekocht product niet de eigenschappen bezit die een koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten, is sprake van zogeheten ‘non-conformiteit’.
In het geval van non-conformiteit heeft een koper de bevoegdheid om de koopovereenkomst te ontbinden of u als verkopende partij aansprakelijk te stellen voor de uit de non-conformiteit voortvloeiende schade.
Normaliter dient de koper deze non-conformiteit te bewijzen.  
Bij een koopovereenkomst met een consumentkoper wordt echter vermoed dat sprake is van non-conformiteit, indien de aan de consument verkochte zaak binnen zes maanden na aflevering een gebrek vertoont.
U dient in het geval van consumentenkoop als verkopende partij te bewijzen dat het gebrek aan de verkochte zaak ná de aflevering is ontstaan.
 
Voor u als ondernemer verdient het daarom aanbeveling om de consument bij het sluiten van de overeenkomst zo veel mogelijk informatie te geven omtrent het te verkopen product.
Deze informatie kunt u de consument bijvoorbeeld geven door middel van het zorgvuldig opstellen van een koopovereenkomst en daarbij behorende algemene voorwaarden.
Op deze manier wordt het voor de consument duidelijk welke verwachtingen hij of zij mocht hebben van de te kopen zaak en wordt het voor u eenvoudiger om aan te tonen dat ten tijde van de verkoop de zaak ‘conform’ hetgeen de consument mocht verwachten was. 
 
Voor het zorgvuldig opstellen van een koopovereenkomst en daarbij behorende algemene voorwaarden of voor eventuele vragen omtrent uw positie als ondernemer ten opzichte van een consument, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

Dit artikel verscheen in het tijdschrift Altena Business, editie 8, juni 2013.