laat ons u bellen
04/03/2013

Internationale competentie

Auteur: Mr. M.H. Swart
Welke rechter is bevoegd bij internationale handel?
 
Wanneer u zaken doet buiten Nederland kunt u te maken krijgen met een conflict dat voor een rechter uitgevochten dient te worden.
 
Welke rechter is dan bevoegd om over het geschil te oordelen?
In geval van handel met EG-lidstaten geldt de regel dat de rechter van het land waar de goederen volgens de overeenkomst geleverd werden of geleverd hadden moeten worden bevoegd is om van een geschil kennis te nemen.
 
Exporteert u bijvoorbeeld bloemen naar Oostenrijk en is de koper ontevreden over de levering dan zal hij u voor de rechter in Oostenrijk kunnen dagen.
Het land waar de bloemen geleverd werden is namelijk Oostenrijk, zodat de rechter van dit land bevoegd is om over het geschil te oordelen.
 
Wanneer u diensten verricht geldt dat de plaats waar de diensten volgens de overeenkomst worden verstrekt of verstrekt hadden moeten worden bepaalt welke rechter bevoegd is.
 
In geval van een handelsagent die zijn diensten in verschillende lidstaten verricht geldt dat de rechter van de plaats waar de handelsagent hoofdzakelijk zijn diensten verricht bevoegd is om van een geschil kennis te nemen.
 
Het vorenstaande geldt niet wanneer in de overeenkomst (of bijvoorbeeld door toepassing van algemene voorwaarden waarin een zogenaamde forumkeuze is opgenomen) andere afspraken zijn gemaakt omtrent de bevoegde rechter in geval van geschillen.
 
U kunt dus in uw overeenkomst bepalen dat in geval van geschillen de Nederlandse rechter bevoegd is.
Vaak worden zulke bepalingen in de algemene voorwaarden opgenomen, evenals welk recht van toepassing is.
Check uw eigen algemene voorwaarden en zorg ervoor dat uw voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst!
 
Voor vragen over het vorenstaande kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het opstellen van algemene voorwaarden en/of uw huidige voorwaarden screenen.

Dit artikel verscheen in het tijdschrift Altena Business, editie 7, maart/april 2013.